De siktede etter ambulansekapringen skal avhøres onsdag

foto