VG: Regjeringen fraråder fortsatt alle utenlandsreiser