Fagforbundene skuffet over KS – bryter forhandlingene i kommuneoppgjøret