Far erkjenner drapsforsøk på 15 år gammel sønn på Toten

foto