Høyesterett opphevet overgrepsdom mot psykisk utviklingshemmet mann