Over 7.000 får tilbud om studieplass i suppleringsopptaket

foto