Guldvog om nye tiltak: Ingen samfunnsområder blir direkte spart