Dødsdom etter kirkemassakre i South Carolina blir stående

foto