Vedum taus om lønnsstøtte – NHO og LO krever raske svar

foto