Vestre: – Lønnsstøtten blir utbetalt tidligst i januar

foto