Støre: Situasjonen er så alvorlig at vi må sette inn nye tiltak for å få kontroll med pandemien