Nakstad: Det jobbes med å få på plass egenregistrering av positive hurtigtester

foto