Britisk utenriksminister til Cuba for første gang på nesten 60 år