VG: Telenor intervjuet ikke kvinnelige lederkandidater