Taust fra tysk politi etter å ha endevendt kolonihage i McCann-saken

foto