Kriserammede Chile trekker seg som arrangør av FNs klimakonferanse

foto