NHO: Svært beklagelig at det ikke ble noen avklaring rundt brexit

foto