USAs eksambassadør til Ukraina sier Trump krevde å få henne avsatt

foto