Heskes «Gjerdeløa» til Kunstsiloen i Kristiansand

foto