Hareide: – Vi vil være med på å lage statsbudsjett

foto