Fagforbundet gir 6,5 millioner i valgkampstøtte til Arbeiderpartiet