Regjeringen mener smittesituasjonen på Romerike er for ustabil for lettelser