Fra høsten tilbyr Lånekassen lån til du er 50

foto