Bellona aksjonerer mot oljeinstallasjon ved Trænarevet

foto