SAS har publisert omdiskutert reklamefilm på nytt

foto