Staten har saksøkt eieren av «Sola TS» – rettssak neste år

foto