VG: Ekstraordinært Nato-møte om Ukraina og Afghanistan

foto