Kunnskapsministeren vil gjøre endringer i trafikklysmodellen

foto