Vedum: – Lønnsstøtteordningen vil gi trygghet

foto