Melby: Regjeringen skaper nå stor usikkerhet og tvil

foto