– USA vil etterkomme eventuelle forespørsler om militær støtte i Øst-Europa