Blinken: USA vil hjelpe alle amerikanere som ønsker å forlate Afghanistan

foto