Avtale mellom USA og Taliban har trådt i kraft i Afghanistan

foto