Malis president åpner for dialog med jihadister

foto