Tallet på arbeidssøkere falt med 39.600 i juli

foto