VG: Norge skal bruke 1 milliard kroner på medisiner til nytt beredskapslager