TV 2 gjengir innhold i trusselbrevet i Hagen-saken

foto