Regjeringen innrømmer nye svakheter i terrorsikringen

foto