En drept og to såret skutt av 80-åring i eldrebolig i USA

foto