Midtre Gauldal opphever den lokale koronaforskriften