Flere universiteter og høyskoler i Oslo gjennomfører selvtesting

foto