Skjerper vakthold på fem asylmottak etter brannen på Lindås