Fire av ti bruker mobil eller nettbrett under middagen