Høyere priser på klær og sko dro prisveksten opp

foto