EU vil begrense gyldigheten av vaksinepass til ni måneder