Østerrike vil ikke ta imot flere afghanske flyktninger

foto