Over 100.000 nordmenn har avgitt forhåndsstemme

foto