Bellona kritiserer manglende satsing på grønne sertifikater