Første versjon av vaksinesertifikatet kommer om få uker