Ingen ble alvorlig skadd i ambulansepåkjørsel

foto